گوناگون 14:11 - 04 تیر 1401

جزئیات ثبت‌نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مجوز صادره از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ترم تابستانی سال ۱۴۰۱ را برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می کند.

علاقمندان می توانند از تاریخ ۶ تیرماه تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با مراجعه به نشانی ثبت‌نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی در ترم تابستانی ۱۴۰۱ شرکت کنند.

ارائه قطعی دروس به شرط وجود متقاضی برابر با سقف تعیین شده خواهد بود.

آزمونها به صورت حضوری در مراکز آزمون دانشگاههای علوم پزشکی محل تحصیل دانشجو و یا دانشگاه های اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار خواهد شد.

برای انتخاب دروس مقدمات بیماری های رشته پزشکی، مقررات تحصیلی دانشگاه مبدا مد نظر دانشجویان قرار گیرد.

با توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشجو به عنوان کد کاربری هر فرد در سامانه های آموزشی تعریف می شود، دانشجویان نسبت به ثبت ایمیل صحیح اقدام کنند.

ثبت نام دانشجویان در صورتی مورد تایید است که کلیه مدارک ثبت نام صرفا ً در سامانه نقل و انتقال و میهمانی وزارت بهداشت، بارگذاری شود. به ارسال مدارک خارج از این سامانه مانند درخواست از طریق اتوماسیون ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های پایان دروس، در بازه زمانی اعلام شده برای ثبت نام از طریق سامانه نقل و انتقال و میهمانی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی

نام درس رشته ساعت درسی
اصول خدمات سلامت پزشکی ۲۶ ساعت نظری
اصول اپیدمیولوژی پزشکی ۳۴ ساعت نظری
آمار پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری
اپیدمیولوژی بیماری های شایع غیر واگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری
اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده پزشکی ۳۴ ساعت نظری
علوم تشریح دستگاه اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری و ۱۴ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه قلب و عروق پزشکی ۱۷ ساعت نظری و ۱۶ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه تنفس پزشکی ۸ ساعت نظری و ۸ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه گوارش پزشکی ۲۶ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی پزشکی ۱۴ ساعت نظری و ۸ ساعت عملی
علوم تشریح غدد درون ریز پزشکی ۴ ساعت نظری و ۶ ساعت عملی
علوم تشریح دستگاه حواس ویژه پزشکی ۱۴ ساعت نظری و ۶ ساعت عملی
علوم تشریح سر و گردن پزشکی ۲۰ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریح اسکلتی - عضلانی پزشکی ۳۰ ساعت نظری و ۲۰ ساعت عملی
مقدمات علوم تشریح پزشکی ۳۸ ساعت نظری و ۸ ساعت عملی
علوم تشریحی ۱ دندانپزشکی ۵۱ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریحی ۲ دندانپزشکی ۳۴ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
علوم تشریحی ۳ دندانپزشکی ۱۷ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
تشریح نظری و عملی داروسازی ۱۷ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
آناتومی نظری علوم آزمایشگاهی ۳۴ ساعت نظری
آناتومی مقطعی تکنولوژی پرتوشناسی ۵۱ ساعت نظری
ایمنی شناسی بالینی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
ایمنی شناسی پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری
ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی ۴۳ ساعت نظری
ایمنی شناسی نظری داروسازی ۵۱ ساعت نظری
ایمنی شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۵۱ ساعت نظری
ژنتیک و ایمونولوژی پرستاری ۲۶ ساعت نظری
ایمنی شناسی مامایی ۲۶ ساعت نظری
ایمونولوژی اتاق عمل ۲۶ ساعت نظری
اصول ایمونولوژی تغذیه ۱۷ ساعت نظری
باکتری شناسی پزشکی پزشکی ۴۱ ساعت نظری
باکتری شناسی نظری دندانپزشکی ۵۱ ساعت نظری
میکروب شناسی پرستاری ۱۷ ساعت نظری
میکروب شناسی علوم آزمایشگاهی ۳۴ ساعت نظری
میکروب شناسی و استریلیزاسیون بیهوشی ۲۶ ساعت نظری
میکروب شناسی و انگل شناسی اتاق عمل ۳۴ ساعت نظری
میکروب شناسی نظری داروسازی ۵۱ ساعت نظری
ویروس شناسی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
ویروس شناسی داروسازی ۱۷ ساعت نظری
ویروس شناسی پزشکی دندانپزشکی ۱۷ ساعت نظری
ویروس شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۳۴ ساعت نظری
فیزیولوژی سلول پزشکی ۱۴ ساعت نظری
فیزیولوژی قلب پزشکی ۸ ساعت نظری
فیزیولوژی گردش خون پزشکی ۱۹ ساعت نظری
فیزیولوژی خون پزشکی ۵ ساعت نظری
فیزیولوژی گوارش پزشکی ۱۰ ساعت نظری
فیزیولوژی غدد و تولید مثل پزشکی ۲۰ ساعت نظری
فیزیولوژی تنفس پزشکی ۱۰ ساعت نظری
فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه پزشکی ۲۴ ساعت نظری
فیزیولوژی کلیه پزشکی ۱۲ ساعت نظری
فیزیولوژی پرستاری ۴۳ ساعت نظری
انگل شناسی، قارچ شناسی دندانپزشکی ۱۷ ساعت نظری
انگل شناسی پزشکی ۲۸ ساعت نظری
قارچ شناسی پزشکی پزشکی ۱۵ ساعت نظری
انگل شناسی و قارچ شناسی داروسازی ۵۱ ساعت نظری
انگل شناسی پرستاری ۱۷ ساعت نظری
انگل شناسی و قارچ شناسی مامایی ۱۷ ساعت نظری
ژنتیک پزشکی پزشکی ۳۴ ساعت نظری
ژنتیک انسانی دندانپزشکی ۳۴ ساعت نظری
اصول کلی تغذیه پزشکی ۳۴ ساعت نظری
تغذیه در سلامت دهان دندانپزشکی ۱۷ ساعت نظری
اصول تغذیه مادر و کودک مامایی ۳۴ ساعت نظری
اصول تغذیه بهداشت عمومی ۳۴ ساعت نظری
تغذیه و تغذیه درمانی پرستاری ۲۶ ساعت نظری
مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای و دارویی داروسازی ۳۴ ساعت نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی

نام درس رشته ساعت درسی
زبان تخصصی پزشکی ۱ پزشکی ۵۱ ساعت نظری
زبان تخصصی پزشکی ۲ پزشکی ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی پزشکی ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی دندانپزشکی ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی داروسازی ۵۱ ساعت نظری
زبان انگلیسی عمومی پرستاری ۵۱ ساعت نظری
روانشناسی سلامت پزشکی ۳۴ ساعت نظری
روانشناسی و مهارت های ارتباطی دندانپزشکی ۳۴ ساعت نظری
مبانی روانشناسی داروسازی ۳۴ ساعت نظری
روانشناسی فردی و اجتماعی پرستاری ۳۴ ساعت نظری
اصول پایه فارماکولوژی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
داروشناسی (فارماکولوژی) پرستاری ۳۴ ساعت نظری
داروشناسی عمومی ۱ مامایی ۳۴ ساعت نظری
داروشناسی ۲ مامایی ۱۷ ساعت نظری
فارماکولوژی دندانپزشکی ۳۴ ساعت نظری
داروشناسی اختصاصی هوشبری ۵۱ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه پزشکی ۱۰ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی پزشکی ۱۰ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای گوارش-خون و روماتولوژی پزشکی ۱۰ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای آندوکرین پزشکی ۹ ساعت نظری
فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان پزشکی ۱۲ ساعت نظری
کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی پزشکی ۹ ساعت نظری
پاتولوژی آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک پزشکی ۱۰ ساعت نظری
پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان پزشکی ۸ ساعت نظری
پاتولوژی نئوپلازی پزشکی ۱۰ ساعت نظری
پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماری های دوره کودکی پزشکی ۸ ساعت نظری
پاتولوژی بیماری های محیطی، تغذیه ای و عفونی پزشکی ۶ ساعت نظری
پاتولوژی دستگاه قلب و عروق پزشکی ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه تنفس پزشکی ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی پزشکی ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه گوارش پزشکی ۸ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی پزشکی ۶ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان پزشکی ۱۰ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
پاتولوژی بیماری های خون و غدد درون ریز پزشکی ۱۰ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
پاتولوژی پوست، استخوانها، نسج نرم و مفاصل پزشکی ۸ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی پزشکی ۸ ساعت نظری و ۲ ساعت عملی
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای پرستاری ۱۷ ساعت نظری
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل اتاق عمل ۱۷ ساعت نظری
اخلاق حرفه ای در هوشبری هوشبری ۱۷ ساعت نظری
اصول مدیریت خدمات پرستاری پرستاری ۳۴ ساعت نظری
فرآیند آموزش بیمار پرستاری ۹ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
پرستاری سلامت فرد و خانواده پرستاری ۲۶ ساعت نظری
پرستاری و بهداشت محیط پرستاری ۱۷ ساعت نظری
پرستاری سلامت جامعه پرستاری ۲۶ ساعت نظری
فیزیک پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری
بیماری های ارتوپدی پزشکی ۵۱ ساعت نظری
مقدمات بیماری های اعصاب پزشکی ۹ ساعت نظری
بیماری های اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری
مقدمات بیماری های دستگاه تنفس پزشکی ۳۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های روماتولوژی پزشکی ۲۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات روانپزشکی پزشکی ۸ ساعت نظری
بیماری های روانپزشکی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
مقدمات بیماری های قلب و عروق پزشکی ۳۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های گوارش و کبد پزشکی ۳۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های عفونی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
بیماری های عفونی پزشکی ۳۴ ساعت نظری
مقدمات بیماری های غدد و متابولیسم پزشکی ۳۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های کلیه پزشکی ۲۶ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
مقدمات بیماری های جراحی پزشکی ۱۵ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی
بیماری های مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی) پزشکی ۱۷ ساعت نظری
مقدمات بیماری های کودکان پزشکی ۱۷ ساعت نظری
بیوشیمی هورمون ها پزشکی ۱۲ ساعت نظری
تشریح پرستاری ۲۶ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
آناتومی فوریت های پزشکی ۱۷ ساعت نظری و ۱۷ ساعت عملی
آناتومی علوم تغذیه ۱۷ ساعت نظری
تشریح سطحی بدن فیزیوتراپی ۱۷ ساعت نظری و ۳۴ ساعت عملی
کنترل مسمومیت داروسازی ۳۴ ساعت نظری
کشت سلولی داروسازی ۱۷ ساعت نظری

الزامات آموزشی برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی

سقف انتخاب واحد دانشجویان درترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی است.

مسئولیت تطابق واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز برعهده دانشگاه مبدا است.

دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوان دانشجوی میهمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی هستند.

ثبت نام دانشجویان از طریق لینک مربوطه سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به نشانی www.vums.ac.ir صورت می گیرد.

ضوابط اجرایی برگزاری دوره ترم تابستانی

ترم تابستانی برای دانشجویان رشته های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با دو اولویت زیر برگزار می شود:

اولویت اول: دانشجویان شاهد و ایثارگر با سهمیه های مشخص شده در ذیل:

الف) فرزندان (شهید - مفقودالاثر - آزاده - جانباز ۲۵ درصد و بالاتر)

ب) همسر (شهید - مفقودالاثر - آزاده - جانباز ۲۵ درصد و بالاتر)

ج) جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر

د) آزادگان با حداقل ۶ ماهه سابقه اسارت

هـ) رزمندگان با حداقل سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

و) جانبازان با حداقل ۱۵ درصد جانبازی و ۳ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

اولویت دوم: سایر دانشجویان رشته های علوم پزشکی با رعایت ضوابط آموزشی و پرداخت شهریه ترم تابستانی برابر با جدول مربوطه

شهریه دوره ترم تابستانی: این دوره دارای شهریه است که طبق جدول زیر از متقاضیان اخذ می شود:

نوع درس دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه های علوم پزشکی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف شهریه
هر واحد درس اختصاصی هزینه توسط معاونت آموزشی تامین می شود ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۰۰ ریال
هر واحد درس پایه/ عمومی هزینه توسط معاونت آموزشی تامین می شود ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال ۱ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۵۶۰ ریال

ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای ۶ تا ۱۲ تیرماه انجام می شود و دوره و بارگذاری محتواهای آموزشی از ۱۵ تیرماه آغاز می شود. دوره ۱۵ شهریورماه به پایان می رسد و آزمون های پایان ترم به صورت حضوری در نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار گوناگون

گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا کریمیان با اشاره به انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، گفت: جداول رشته محل‌های جدید و اصلاحات رشته محل‌ها در دو بخش «پذیرش با آزمون» و «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» در اطلاعیه سازمان سن...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» محمود کمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح دانشگاه تهران برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی در سال ۱۴۰۱ توضیح داد و گفت: یک افزایشی در سال ۱۴۰۰ برای حقوق هیات علمی علمی در وزارت علوم پیش بینی شد که براساس آن ۳۰ درصد به حقوق هیات علمی اضافه شد. ب...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، PFOS در طیف وسیعی از محصولات مصرفی و صنعتی استفاده می‌شود و به آنها "مواد شیمیایی همیشگی" می‌گویند، زیرا بسیار آهسته تجزیه می‌شوند و هم در محیط و هم در بافت انسانی تجمع می‌یابند. محققان دانشگاه کالیفرنیای جن...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این یافته‌ها بر اساس بررسی جامع بیش از ۱۵۰ مطالعه است که به چگونگی حفظ فعالیت بدنی، ورزش و مقابله با گرما و همچنین چگونگی تغییر این وضعیت با افزایش دمای کره زمین پرداخته است. «شاوندا موریسون»، فیزیولوژیست...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ممکن است ناهنجاری در دهلیز فوقانی سمت چپ قلب خطر زوال عقل را تا ۳۵ درصد افزایش دهد، حتی در افرادی که هرگز سکته مغزی یا فیبریلاسیون دهلیزی نداشته اند. دهلیز چپ، یکی از چهار حفره قل...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند زنان مبتلا به یائسگی زودرس ۳۳ درصد بیشتر با خطر ابتلاء به نارسایی قلبی و ۹ درصد بیشتر با تپش نامنظم قلب (فیبریلاسیون دهلیزی) در مقایسه با زنانی که یائسگی طبیعی را تجربه کرده اند، روبرو هس...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «کریستی شورت»، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه کوئینزلند استرالیا، گفت: «در کودکان نسبت به بزرگسالان نرخ ابتلاء به کووید ۱۹ کمتر بوده و علائم خفیف‌تری دارند، اما دلایل این امر ناشناخته است. ما نشان د...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند: برای چک کردن فشارخون باید فشار هر دو دست گرفته شود تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اندازه گیری فشار خون از هر دو بازو و استفاده از عدد بالاتر...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: عاشورا نه یک حادثه که یک فرهنگ است؛ فرهنگی برخاسته از متن اسلام ناب محمدی که نقش حیاتی را در استحکام ریشه‌ها، رویش شاخه‌ها و رشد بار و برهای آن ایفا کرده است. نهضت عاشورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیای خاصی محصور نم...

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است