علمی فناوری 04:18 - 18 مرداد 1399
بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛
در هفته گذشته ۶ زلزله با بزرگای بین ۴ و ۵ رخ داد، ضمن آنکه زلزله‌های متعددی در استان‌های کرمانشاه، کرمان و فارس با بزرگای ۳ رخ داد.

ثبت ۶ زلزله بالای ۴ ریشتر در کشور

به گزارش ایسنا، در کهنوج استان کرمان زلزله‌ ۴.۵، در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۴.۱، در جم استان بوشهر زلزله ۴.۵، در گله‌دار استان فارس زلزله ۴.۵، در هجدک استان کرمان زلزله ۴.۱ و در سرگز استان هرمزگان زلزله‌ ۴.۸ رخ داد.

علاوه بر آن تخت استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸، قصرشیرین استان کرمانشاه با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷، تخت استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ و نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزیدند.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است.

شنبه ۱۱ مرداد

در کهنوج استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در ۶ کیلومتری کهنوج، ۲۴ کیلومتری رودبار و ۴۷ کیلومتری قلعه گنج این استان گزارش شد.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری قصرشیرین، ۴۷ کیلومتری سرپل ذهاب و ۴۷ کیلومتری ازگله بوده است.

یکشنبه ۱۲ مرداد

در سلمان استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، در جبالبارز استان کرمان زلزله ۲.۶، در یکه سود استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸ و در اردکان استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

در سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در  ۴۷ کیلومتری سنگان، ۵۳ کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و ۵۵ کیلومتری حاجی‌آباد استان  خراسان جنوبی بوده است. زلزله‌های ۳.۵ در عمق ۶ کیلومتری و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

پل سفید استان مازندران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۹ کیلومتری پل سفید، ۱۹ کیلومتری زیراب و ۲۹ کیلومتری آلاشت این استان گزارش شد.

دوشنبه ۱۳ مرداد

در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۷ و دردر ینگی قلعه علیای استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹ رخ داد.

جم استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری جم استان بوشهر و ۲۰  کیلومتری اسیر و ۲۴ کیلومتری گله‌دار استان فارس گزارش شد.

در گله‌دار استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ رخ داد. عمق این زمینلرزه در ۲۱ کیلومتری و کانون آن در ۲۱ کیلومتری گله دار، ۲۲ کیلومتری عسلویه و ۲۴ کیلومتری اسیر این استان بوده است.

تخت استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۵ کیلومتری لرزید و عمق آن در ۱۵ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۶ کیلومتری تخت، ۲۶ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۷ کیلومتری سرگز این استان بوده است.

سه‌شنبه ۱۴ مرداد

در بم استان کرمان زلزله ۲.۸، در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۵، در جغتای استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹ و در ریز استان بوشهر زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در کاشمر استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد که عمق آن در ۵ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۵ کیلومتری کاشمر، ۲۶ کیلومتری خلیل‌آباد و ۲۶ کیلومتری یونسی این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۱۵ مرداد

رازقان استان مرکزی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۶ کیلومتری رازقان و ۳۶ کیلومتری نوبران استان مرکزی و ۳۶ کیلومتری آوج استان قزوین به ثبت رسید.

در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ و در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۷ رخ داد.

در ورزقان استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۳ کیلومتری ورزقان، ۲۵ کیلومتری خواجه و ۲۷ کیلومتری بخشایش این استان به ثبت رسید. زلزله ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

بخشایش استان آذربایجان نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۶ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۳ کیلومتری بخشایش، ۲۶ کیلومتری خواجه و ۲۶ کیلومتری ورزقان گزارش شد.

زلزله ۴.۱ در هجدک استان کرمان از دیگر زلزله‌های مهم روز ۱۵ مرداد است که در عمق ۱۰ کیلومتری و در رومرکز ۳۴ کیلومتری هجدک، ۴۸ کیلومتری چترود و ۵۵ کیلومتری کاظم آباد این استان رخ داد.

پنج‌شنبه ۱۶ مرداد

زلزله ۳.۱ در ریوش استان خراسان رضوی اولین زمینلرزه روز ۶ مرداد ماه است که در رومرکز ۲۱ کیلومتری ریوش، ۴۵ کیلومتری کدکن و ۴۶ کیلومتری خلیل آباد این استان به ثبت رسید.

در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۸، در سرخه استان سمنان زلزله ۲.۷، در نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، د هجدک استان کردمان زلزله ۲.۷، د تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ و در شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۵ رخ داد.

موچش استان کردستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری موچش، ۲۵ کیلومتری کامیاران و ۳۲ کیلومتری سنندج بوده است.

نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ و در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷۰ کیلومتری نصرت‌آباد استان سیستان و بلوچستان، ۱۰۸ کیلومتری کشیت و ۱۱۴ کیلومتری فهرج استان کرمان بوده است.

جمعه ۱۷ مرداد

در بیرجند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، در شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، در جغتای استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، در فاروج استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷ و در آستارای استان گیلان زلزله ۲.۵ رخ داد.

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۲ کیلومتری تازه آباد، ۲۸ کیلومتری سرپل ذهاب و ۲۹ کیلومتری کرند این استان گزارش شد.

سرگز استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۹ کیلومتری سرگز و ۵۵ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان و ۳۵  کیلومتری فاریاب استان کرمان بوده است.

مزایجان استان فارس زلزله‌ای با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۴ کیلومتری مزایجان، ۳۴ کیلومتری شهر پیر و ۳۷ کیلومتری بنارویه این استان گزارش شد.

تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری تسوج و ۳۶ کیلومتری شرفخانه استان آذربایجان شرقی و ۲۸ کیلومتری خوی استان آذربایجان غربی رخ داد.

انتهای پیام

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار علمی فناوری

علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» رییس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: در شرایط کرونا شرکتهای دانش بنیان توانستند نیازهای کشور را مرتفع کنند و امیدواریم با تلاش برای تامین اعتبارات این صندوق این مسیر ادامه یابد.
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» طی برگزاری نشست صندوق نوآوری و شکوفایی با بانک‌های همکاری ۳ قرار داد و تفاهم نامه به امضا رسید.
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ساختار شرکت‌های دانش بنیان بزرگ شده است، گفت: از این رو این شرکت‌ها نیازمند تسهیلات بیشتری هستند و باید فکری درباره اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا این صندوق بتواند از شرکت‌ها...
علمی فناوری
وزیر علوم:
«خبرگزاری ایسنا» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت تقویت هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان نیاز به بازسازی دارد.
علمی فناوری
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پرداخت ۲.۱ میلیارد دلار توسط گوگل برای خرید فیت بیت که به علت تولید انواع مچ بند و ساعت هوشمند شهرت دارد، جنجال زیادی در آمریکا و اروپا به راه انداخت و گوگل به علت همین اقدام به انحصارطلبی تجاری و تلاش برای از م...
علمی فناوری
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی،تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و صندوق پژوهش و فناوری گیلان امضاء شد. در راستای این تفاهم‌نامه برنامه ملی سرمایه‌گذاری درحوزه فناوری‌های شناختی اجرایی می‌شود. ...
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» کلیات سرفصل دوره کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه و جزئیات این برنامه به تصویب شورای تحول و ارتقای علوم انسانی رسید.
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» نخستین رویداد و پویش رسانه ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین برگزار می‌شود.
علمی فناوری
در دومین نشست انفعال دانشگاه عنوان شد
«خبرگزاری ایسنا» عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: انفعال دانشگاه به معنای خاص، یعنی نداشتن مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط اطراف (جامعه، شهر، کشور)، موضوع بسیار مهمی است و انتظار داریم که دانشگاه این کارکردها را داشته باشد؛ اما اگر فکر می‌کنیم ا...
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد جلسه مجازی را با محور معرفی گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها در رشته مهندسی صنایع، برگزار می‌کند.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است