گوناگون 09:33 - 14 مهر 1401

شهریه های میلیونی پردیس خودگردان ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی شهریه پرداز در دانشگاه ها و دانشکده های bعلوم پزشکی مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی توسط پذیرفته شدگان بر اساس تعرفه تعیین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و تصویب هیأت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مربوطه است.

پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در رشته های تحصیلی مقاطع کارشناسی و دکتری شهریه پرداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (وزارت بهداشت،) بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

از میان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور تعداد ۴۹ دانشگاه دارای پذیرش در دوره های شهریه پرداز در رشته های مختلف علوم پزشکی هستند. ظرفیت پذیرش در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شهریه پرداز یک هزار و ۸۴۹ نفر برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ بود.

بخشی از این دانشگاهها میزان شهریه خود را برای دانشجویان اعلام کرده اند اما بخشی از آنها هنوز شهریه نهایی را اعلام نکرده اند و به دانشجویان متذکر شده اند که می توانند به صورت علی الحساب شهریه خود را پرداخت کنند پس از نهایی شدن ارقام شهریه، آن را به صورت کامل پرداخت کنند.

بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرده اند که پردیس های خودگردان هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه، سلف سرویس و ایاب و ذهاب دانشجویان شهریه پرداز ندارد.

ضمن اینکه در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی شهریه متغیر  سالانه براساس آخرین مصوبات هیات امنا/ هیات رئیسه دانشگاه افزایش خواهد داشت.

جداول شهریه دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته شهریه
پزشکی. دندانپزشکی. داروسازی شهریه یک نیمسال دانشجویان ایرانی ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۷ میلیون تومان) شهریه یک نیمسال دانشجویان غیر ایرانی ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ((۳۲۵۰ دلار، هر دلار ۲۸۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است)
سایر رشته های کارشناسی شهریه یک نیمسال دانشجویان ایرانی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۰ میلیون تومان) شهریه یک نیمسال دانشجویان غیر ایرانی ۹۱۰.۰۰.۰۰۰ ریال (۷۵۰ دلار، هر دلار ۲۸۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است)
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته مبلغ واریزی دانشجویان پردیس خودگردان مبلغ واریزی دانشجویان ستاد شاهدی
کارشناسی (کلیه رشته ها) ۴۵ میلیون ریال (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) ۲۵ میلیون ریال (۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
دندانپزشکی (ورودی ۹۲ تا ۹۵)

دندانپزشکی (ورودی ۹۶ تا ۹۸)

دندانپزشکی (ورودی ۹۸ تا ۱۴۰۱)
۱۶ میلیون ریال (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان)

۱۴۰ میلیون ریال (۱۴ میلیون تومان)
۱۶ میلیون ریال (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

۴۰ میلیون ریال (۴ میلیون تومان)

۴۵ میلیون ریال (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
داروسازی (ورودی ۹۲ تا ۹۴)

داروسازی (ورودی ۹۵ تا ۹۷)

داروسازی (ورودی ۹۸ تا ۱۴۰۱)
۱۶ میلیون ریال (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان)

۱۳۰ میلیون ریال (۱۳ میلیون تومان)
۱۶ میلیون ریال (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

۴۰ میلیون ریال (۴ میلیون تومان)

۴۵ میلیون ریال (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
پزشکی (ورودی ۹۲ تا ۹۳)

پزشکی (ورودی ۹۴ تا ۹۷)

پزشکی (ورودی ۹۸ تا ۱۴۰۱)
۱۶ میلیون ریال (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان)

۱۵۰ میلیون ریال (۱۵ میلیون تومان)
۱۶ میلیون ریال (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

۴۰ میلیون ریال (۴ میلیون تومان)

۴۵ میلیون ریال (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
کارشناسی ارشد ( تکرار پایان نامه )

کارشناسی ارشد ( ورودی ۹۸ تا ۱۴۰۱)
۱۵ میلیون ریال (۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

۷۰ میلیون ریال (۷ میلیون تومان)
۱۵ میلیون ریال (۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

۴۵ میلیون ریال (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) (ورودی ۹۲ تا ۹۶)

مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) (ورودی ۹۷ تا ۱۴۰۱)
۲۴ میلیون ریال (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)

۱۴۰ میلیون ریال (۱۴میلیون تومان)
۲۴ میلیون ریال (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)

۷۰ میلیون ریال (۷ میلیون تومان)
دانشگاه علوم پزشکی اراک
پزشکی عمومی ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۱۲ میلیون تومان)
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
دانشکده علوم پزشکی آبادان
رشته پزشکی شهریه هر نمیسال ۱۴۰۸۱۹۸۰۰ ریال (۱۴ میلیون تومان)
رشته پرستاری شهریه هر نمیسال ۷۹۲۱۱۱۳۷ ریال (۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
کلیه دانشجویان شهریه خود به مبلغ ۲۹/۲۸۲/۰۰۰ ریال (۲ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان) (به صورت علی الحساب)
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
پذیرفته شدگان پردیس خودگردان مقطع دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی

سفته تضمین به مبلغ یک میلیارد ریال

دانشجویان کارشناسی (پردیس خودگردان ) سفته تضمین به مبلغ پانصد میلیون ریال
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پذیرفته شدگان  پردیس خودگردان ورودی مهرماه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰ میلیون تومان به صورت علی الحساب
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته پزشکی ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)
رشته دندانپزشکی ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)
رشته فیزیوتراپی و پرستاری ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: شهریه های اعلام شده علی الحساب است و عدد نهایی پس از انتخاب واحد دانشجو مشخص می شود. دانشجویانی که قصد دارند شهریه خود را تقسیط کنند لازم است با مراجعه حضوری به امور شهریه و محاسبه کل شهریه ترم آتی ۴۰ درصد آن را نقد و ۴۰ درصد الباقی را طی سه فقره چک پرداخت کنند.

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی بابل: خرید سفته به مبالغ ذیل  و تحویل آن ها به همراه سایر مدارک با امضای ۲ نفر ضامن معتبر موقع تحویل مدارک بصورت حضوری. برای رشته  پزشکی یک میلیارد و ششصد میلیون ریال، برای رشته  دندانپزشکی یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال، برای رشته های فیزیوتراپی و پرستاری پانصد میلیون ریال. مبالغ فوق برای دو نیمسال تحصیلی است. مبلغ دریافتی بابت شهریه علی الحساب بوده و هرگونه افزایش و کاهش میزان شهریه طبق مصوبات هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی بابل و هیئت امنا متعاقبا اعلام شده و اعمال می شود.

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی اراک: این شهریه علی الحساب بوده و مابه‌التفاوت آن در ترم‌ بعد لحاظ خواهد شد. ضمناً میزان شهریه و افزایش سالیانه آن با تصویب هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد. این دسته پذیرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل مکلف به پرداخت خسارت دانشگاه به میزان شهریه ثابت کل دوره خواهند بود.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مبلغ شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ براساس مصوبات هیات امنا مورخ ۱۹ اسفند ۹۶ و اصلاحیه موره ۱۱ اسفند ۹۷ در مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی است. مبالغ مربوط به ورودی های قبل در سایت دانشگاه اعلام شده است.

مقطع کارشناسی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۲.۳۴۲.۵۶۰ ۳.۲۲۱.۰۲۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۴.۰۹۹.۴۸۰ ۴.۰۹۹.۴۸۰ ۱۴.۴۶۱.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی واحد کارآموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۵.۱۲۴.۳۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۲۹.۲۸۲.۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

پرداخت شهریه صرفا بصورت انلاین و در مراحل ثبت نام باید انجام شود. تکمیل مراحل ثبت نام صرفا پس از پرداخت شهریه امکان پذیر خواهد بود.

مقطع شهریه ثابت (ریال) شهریه متغییر به ازای واحد تئوری (ریال) شهریه متغییر به ازای واحد عملی (ریال) مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام (ریال)
دکتری عمومی ۳۱.۱۷۹.۴۷۳ ۴.۳۶۵.۱۲۵ ۶۷.۵۹۴.۸۴۵ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (۱۰ میلیون تومان)
کارشناسی ۱۷.۵۳۸.۴۵۳ ۲.۴۵۵.۳۸۲ ۳.۸۵۸.۴۵۹ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ (۵ میلیون تومان)

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (بجنورد)

پرداخت شهریه صرفا از طریق درگاه الکترونیکی ( اینترنتی) و به صورت غیر حضوری خواهد بود. نرخ شهریه اعلام شده بر اساس جداول هیأت امناء دانشگاه است. شهریه محاسبه شده مطابق باشیوه نامه شهریه پرداز دانشگاه در نظر گرفته شده وبرای یک نیمسال تحصیلی مبالغ شهریه ثابت و شهریه متغیر دریافت می شود.

کارکنان دانشگاه و فرزندان آنان از تخفیف در شهریه برخوردار نخواهد بود. دانشجویان شهریه پرداز در صورت انصراف از تحصیل در هر زمان، ملزم به پرداخت خسارت انصراف براساس شیوه نامه شهریه پرداز دانشگاه هستند.

مقطع کارشناسی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۲.۳۴۲.۵۶۰ ۳.۲۲۱.۰۲۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۴.۰۹۹.۴۸۰ ۴.۰۹۹.۴۸۰ ۱۴.۴۶۱.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۵.۱۲۴.۳۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۲۹.۲۸۲.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۵.۱۲۴.۳۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۱۰.۶۴۸.۸۰۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۲۹.۲۸۲.۰۰۰
مقطع کارشناسی ارشد (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کارآموزی واحد سمینار واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۴.۳۹۲.۳۰۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۲۱.۹۶۱.۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشجویان شهریه پرداز پس از ثبت نام مجازی و مشاهده مبلغ شهریه موظفند شهریه نیمسال اول خود را از طریق سامانه به صورت آنلاین حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت ۵۰ درصد شهریه و تا شروع امتحانات پایان ترم مابقی هزینه را تسویه کنند.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

جدول شهریه های تحصیلی بر مبنای سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام و به صورت علی الحساب اخذ خواهد شد و هر گونه تغییرات و افزایش طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ، متعاقبا ً اعلام و مابالتفاوت اخذ می شود.

رشته شهریه واریزی دانشجویان برای یک نیمسال تحصیلی مبلغ (ریال)
پزشکی ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۱ میلیون تومان)
دندانپزشکی ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۱ میلیون تومان)
پرستاری ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
فیزیوتراپی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
بینایی سنجی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
گفتار درمانی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
شنوایی شناسی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
بهداشت عمومی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
بهداشت حرفه ای ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
بهداشت محیط ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
علوم آزمایشگاهی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)
تکنولوژی پرتوشناسی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان)

دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

پذیرفته شدگان رشته های پردیس خودگردان و شهریه پرداز، علاوه بر مدارک کلی اعلام شده باید اصل فیش شهریه را در زمان ثبت نام حضوری به کارشناس امور مالی دانشگاه جهت درج اطلاعات دانشجو در سامانه مالی تحویل دهند.

برای پذیرفته شدگان شهریه پرداز سهمیه دانشجویان شاهد و ایثارگر مبلغ واریز شهریه به صورت علی الحساب  ۶۵ میلیون ریال (۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) برای رشته های دکتری عمومی و مبلغ ۳۵ میلیون ریال (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) برای رشته های کارشناسی است.

شهریه اعلام شده به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهائی شهریه شامل افزایش سالیانه خواهد بود و پس از انتخاب واحدهای نیم سال اول در صورت مازاد بودن شهریه، وضعیت مالی دانشجو بستانکار شده و مبلغ اضافی به شهریه نیمسال بعدی منتقل خواهد شد.

رشته تحصیلی      مبلغ وثیقه تعهد نامه پرداخت شهریه      مبلغ پرداخت علی الحساب شهریه ترم اول   
پزشکی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۳ میلیون تومان)
داروسازی ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۳ میلیون تومان)
دندانپزشکی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۳ میلیون تومان)
پرستاری ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
مامایی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
کاردرمانی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
علوم آزمایشگاهی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
تکنولوژی پرتوشناسی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تمام دانشجویان پذیرفته شده سهمیه مازاد (شهریه پرداز) باید به صورت علی الحساب مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) به حساب درآمدهای دانشگاه واریز کنند. همچنین دانشجویان باید سفته به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال خریداری کنند و تعهد محضری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی بسپرند.

دانشگاه علوم پزشکی فسا

پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد (شهریه پرداز) رشته های مقطع دکتری عمومی ( پزشکی) باید مبلغ ۹۰ میلیون ریال (معادل ۹ میلیون تومان) بصورت علی الحساب  به عنوان شهریه نیمسال به  نام درآمد اختصاصی آموزش واریز کرده و فیش پرداختی را در سامانه بارگذاری کنند.

دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند می بایست شهریه ثابت کل نیمسال های تحصیلی را بپردازند.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد رشته پزشکی و دندانپزشکی باید سفته معادل ۱۷۶ میلیون تومان بابت شهریه کل دوره از بانک محل سکونت خود تهیه و همانند نمونه تکمیل و پس از تایید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی بعنوان تضمین همراه با مدارک ثبت نامی به دانشگاه تحویل دهند.

پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد رشته پرستاری، مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باید سفته معادل ۵۵ میلیون تومان بابت شهریه کل دوره از بانک محل سکونت خود تهیه و همانند نمونه تکمیل و پس از تایید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی بعنوان تضمین همراه با مدارک ثبت نامی به دانشگاه تحویل دهند.

رشته شهریه برای یک نیمسال تحصیلی مبلغ (ریال)
پزشکی ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
دندانپزشکی ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)
پرستاری و مامایی ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)
تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی، علوم آزمایشگاهی ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

دانشگاه علوم پزشکی قم

مبالغ شهریه بصورت علی‌الحساب به عنوان شهریه‌ی نیمسال اول به صورت آنلاین در سامانه در ابتدای ثبت نام اینترنتی پرداخت شود.

مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی): مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (معادل ۱۲ میلیون تومان)

مقطع کارشناسی: مبلغ ۷۰ میلیون ریال (معادل ۷ میلیون تومان)

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجویان انتقالی از خارج از کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ برای هر ترم تحصیلی باید شهریه ای بیشتر از سایر دانشجویان پرداخت کنند. رشته پزشکی ۳۹۶ میلیون ریال (۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)، رشته دنداپزشکی ۴۲۹ میلیون ریال (۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و رشته داروسازی ۳۶۳ میلیون ریال (۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) است.

مقطع کارشناسی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۷۸.۰۰۰ ۲.۹۰۴.۰۰۰ ۲.۳۲۳.۲۰۰ ۳.۱۹۴.۴۰۰ ۲.۹۰۴.۰۰۰ ۴.۰۶۵.۶۰۰ ۴.۰۶۵.۶۰۰ ۱۴.۵۲۰.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کارآموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۷۸.۰۰۰ ۲.۹۰۴.۰۰۰ ۵.۰۸۲.۰۰۰ ۷.۹۸۶.۰۰۰ ۶.۵۳۴.۰۰۰ ۷.۹۸۶.۰۰۰ ۷.۹۸۶.۰۰۰ ۷.۹۸۶.۰۰۰ ۱۱.۶۱۶.۰۰۰ ۲۹.۰۴۰.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کارآموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۷۸.۰۰۰ ۲.۹۰۴.۰۰۰ ۵.۰۸۲.۰۰۰ ۷.۹۸۶.۰۰۰ ۶.۵۳۴.۰۰۰ ۱۱.۶۱۶.۰۰۰ ۱۱.۶۱۶.۰۰۰ ۱۱.۶۱۶.۰۰۰ ۱۱.۶۱۶.۰۰۰ ۲۹.۰۴۰.۰۰۰
مقطع کارشناسی ارشد (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کارآموزی واحد سمینار واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۷۸.۰۰۰ ۲.۹۰۴.۰۰۰ ۴.۳۵۶.۰۰۰ ۶.۵۳۴.۰۰۰ ۶.۵۳۴.۰۰۰ ۶.۵۳۴.۰۰۰ ۱۱.۶۱۶.۰۰۰ ۲۱.۷۸۰.۰۰۰
مقطع دکتری تخصصی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کارآموزی واحد سمینار واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
دروس عمومی ۴.۳۵۶.۰۰۰ ۵.۰۸۲.۰۰۰ ۶.۵۳۴.۰۰۰ ۲۱.۷۸۰.۰۰۰ ۱۷.۴۲۴.۰۰۰ ۱۷.۴۲۴.۰۰۰ ۲۹.۰۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۸۲.۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد (شهریه پرداز) رشته های مقطع دکتری عمومی ( پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) باید مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال (معادل ۱۵ میلیون تومان) و رشته های  مقطع کارشناسی مبلغ ۷۰ میلیون ریال (معادل ۷ میلیون تومان) بصورت علی الحساب  به عنوان شهریه نیمسال اول به صورت آنلاین پرداخت کنند.

علاوه بر مبلغ مذکور باید سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ میلیون تومان) جهت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (معادل ۱۲ میلیون تومان) جهت رشته های کارشناسی تهیه و اصل سفته که به امضای دو نفر ضامن معتبر رسیده است به صورت حضوری به مدیریت امور آموزشی دانشگاه تحویل دهند.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مقطع کارشناسی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۲.۳۴۲.۵۶۰ ۳.۲۲۱.۰۲۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۴.۰۹۹.۴۸۰ ۴.۰۹۹.۴۸۰ ۱۴.۴۶۱.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی تخصصی کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۵.۱۲۴.۳۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۲۹.۲۸۲.۰۰۰
مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی (مبالغ به ریال)
شهریه متغیر عمومی نظری عمومی عملی پایه نظری پایه عملی تخصصی نظری تخصصی عملی تخصصی کارآموزی تخصصی کارورزی واحد پایان نامه شهریه ثابت یک ترم
۲.۱۹۶.۱۵۰ ۲.۹۲۸.۲۰۰ ۵.۱۲۴.۳۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۶.۵۸۸.۴۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۸.۰۵۲.۵۵۰ ۱۱.۷۱۲.۸۰۰ ۲۹.۲۸۲.۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رشته شهریه دانشجویان شهریه پرداز شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر
پزشکی و دندانپزشکی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۰ میلیون تومان) ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵ میلیون تومان)
کارشناسی ارشد همه رشته ها ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون تومان) ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳ میلیون تومان)
کارشناسی همه رشته ها ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵میلیون تومان) ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان : 

الف) شهریه تحصیلی (پرداخت در زمان ثبت نام) رشته پزشکی: پرداخت چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( بصورت نقدی از طریق دستگاه پوز دانشگاه نیز قابل دریافت است.)

همچنین تحویل یک فقره چک شخصی بانکی به مبلغ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاریخ سررسید اردیبهشت ۱۴۰۲

ب) شهریه تحصیلی (پرداخت در زمان ثبت نام) رشته دندانپزشکی: پرداخت چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۹ میلیون تومان) در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( بصورت نقدی از طریق دستگاه پوز دانشگاه نیز قابل دریافت است.)

همچنین تحویل یک فقره چک شخصی بانکی به مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۹ میلیون تومان) در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاریخ سررسید اردیبهشت ۱۴۰۲

شهریه اعلام شده علی الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقبا به دانشجویان اعلام می شود.

به گزارش مهر، از میان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور تعداد ۴۹ دانشگاه دارای پذیرش در دوره های شهریه پرداز در رشته های مختلف علوم پزشکی هستند که در این بخش فقط ظرفیت شهریه پرداز در دانشگاه های علوم پزشکی که اعداد سال تحصیلی جاری را اطلاع رسانی کرده بودند مورد بررسی قرار گرفته است.


11703637
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار گوناگون

گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در سومین اجلاس سراسری خود در بیانیه ای بر ارتقا کیفیت عملکرد آموزشی به عنوان وظیفه اصلی حوزه آموزشی دانشگاه ها و رعایت نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی برای تمام اع...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ذیل دومین همایش معنویت‌های نوظهور و معنویت اسلامی با موضوع «عا یا جذب انرژی؟» به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و مرکز همکاری‌های عل...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، سه هزار و هفتاد و پنجمین محفل انس با قرآن کریم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فردا چهارشنبه، نهم آذرماه برگزار می‌شود. این محفل قرآنی پس از نماز مغرب و عشا در شبستان حضرت امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برپا می‌شود....
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی با موضوع «بازطراحی ساختارهای فرهنگی کشور»، با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عاطفه سعیدی‌نژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از بانوان فرهیخته در ساختمان مرکزی سازمان تبلی...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جشنواره ملی تلاوت‌های مجلسی و دومین دوره بخش بین‌الملل جشنواره (قاری الجمهور) که از دهم شهریور تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به همت مجمع قرآنی هیئت صاحب‌الزمانی تهران (تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان مولوی تهران) در حال برگزاری ا...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت فقیه عارف مرحوم آیت‌الله سعادت‌پرور با در تهران برگزار می‌شود. بنا بر اعلام مؤسسه جلوه نور علوی، آئین گرامیداشت فقیه عارف، مرحوم آیت الله شیخ علی سعادت‌پرور (ره) در روز چهارشنبه با سخنرانی استاد محمدتقی فیاض‌بخش...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس شورای سیاست‌گذاری معاونان فرهنگی و اجتماعی در احکام جداگانه‌ای دبیران شورای هماهنگی دانشگاه‌های منطقه ۶ و ۸ را منصوب کرد. ...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام سید محمد هاشمی در مراسم آغازین دوره تکمیلی آموزش مشاورین قبل از ازدواج و کارشناسان خانواده که در مشهد مقدس برگزار شده بود، گفت: سامانه همرسان در راستای همسان گزی...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه از سلسله جلسات خان هشتم با موضوع حال این‌ روزهای دانشگاه با حضور رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و دکتر ابوالحسنی، معاون دانشجویی دانشگاه با هدف گفت‌وگو با دانشجویان در سالن جابربن‌حیان برگزار شد. جلیلی در بخشی ...
گوناگون
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۸ آذر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۹ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۶۶۴ نفر رسید. در طول ۲۴ ساعت گ...

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است