وبگردی 18:53 - 07 اسفند 1402
در این خبر از معجزه مشارکت مردم در انتخابات و نقش‌آفرینی خواص در این موضوع گفته‌ایم.

خواص در مسائل مهم جامعه چه وظایفی دارند و در انتخابات چگونه نقش‌آفرینی می‌کنند؟

انتخابات یکی ازصحنه‌های تبلور اراده ملت وآزمونی برای انتخاب‌نمایندگانی است‌که قراراست به وکالت ازمردم در چارچوب‌گذاری اداره امور وحل مسائل کشور، ایفای نقش کنند.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ظاهرِ قضیه انتخاب نمایندگان حوزه انتخابیه شهر محل سکونت برای نشستن چهار‌ساله روی صندلی نظارت‌وقانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است اماحقیقت آن است که اتفاق مهم‌تری درحال رخ‌دادن است؛ در روز۱۱اسفند امسال نه فقط نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شهر‌های مختلف کشور، انتخاب می‌شوند بلکه پایه‌های شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول سال‌های آینده و چگونگی گذار از مشکلات موجود در این عرصه‌ها، توسط مردم بنا گذاشته می‌شود و میزان تحقق این اهداف، رابطه تنگاتنگی با میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد. «اگر حضور پُرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان می‌دهد. این انگیزه ملت ایران را برای حضور در صحنه نشان می‌دهد؛ انگیزه ملت ایران و وحدت ملی، قدرت ملی به وجود می‌آورد؛ قدرت ملی موجب امنیت کشور می‌شود. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، آن‌وقت علم در آن کشور پیشرفت می‌کند، اقتصاد در آن کشور به شکوفایی می‌رسد، مشکلات گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل می‌شود؛ مشارکت یک چنین معجزه‌ای می‌کند. انتخابات در کشور تحول ایجاد می‌کند.» ۱۴۰۲.۱۰.۲هر‌چه‌قدر حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای می‌تواند معجزه‌آفرینی کرده وبه سرعت پیشرفت کشورجان تازه ببخشد، ضعف مشارکت در انتخابات ۱۱اسفند، امکان حل مشکلات کشور راکاهش و مسیر رشد و بالندگی کشور در عرصه‌های گوناگون را دچار اختلال می‌کند. «اگر حضور مردم ضعیف شود، آن وقت [دشمن]استنتاج می‌کنند که بین مردم و نظام فاصله افتاده است؛ دراین صورت راه را برای دخالت و سلطه و پنجه انداختنِ دوباره بر کشور هموارمی‌بینند.» ۱۳۸۲.۱۱.۲۴. نمایش پیوند ناگسستنی مردم وجمهوری اسلامی در انتخابات ۱۱اسفندماه، همچون برگزاری باشکوه ۲۲بهمن ماه، می‌تواندیک‌بار دیگر، شکوه وحدت و یکدلی ایرانیان در مقابل دشمنان را به تصویر کشیده و خط بطلانی بر توهم باطل دشمن مبنی بر فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی باشد.

وظیفه شتاب‌دهندگی خواص در انتخابات

انتخابات «مظهر خداباوری، مردم‌باوری و خودباوری» ۱۳۹۲.۱.۱۴ «رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی» ۱۴۰۲.۱۱.۲۹ «راه اصلاح کشور» ۱۴۰۲.۱۱.۲۹و «مظهرحماسه سیاسی» ۱۳۹۲.۱.۱است و ازهمین‌رو «همه بایددرانتخابات شرکت کنند.» ۱۴۲.۱۱.۲۹ این حضور همگانی مردم البته الزامات خاص خودش را دارد که از مهم‌ترین آنها، ایفای نقش متعهدانه و مسئولانه خواص و نخبگان جامعه در تبیین نقش آحاد مردم در حضور پای صندوق‌های رای است. در کشور ما و در میان ملت ما به برکت انقلاب اسلامی البته خواص دراقلیت نیستند؛ «خواص» کسانی هستند که «در کارخود، با فکر و با شناخت و با تشخیص عمل می‌کنند و تابع جَو نیستند... این «خواص» می‌تواند دربین فعالان گوناگون انقلابی، دربین اصناف، کارگران، نظامی‌ها، روحانیون و گروه‌های مختلف باشد؛ می‌تواند در بین فعالان مطبوعاتی باشد، می‌تواند دربین فعالان دانشجویی باشد، می‌تواند در بین فعالان سیاسی باشد.» ۱۴۰۲.۱۱.۱۶

بایسته‌های جهاد تبیین خواص

دشمنان انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته، ازهیچ توطئه‌ای برای توقف مسیر پیشرفت و تعالی ایران فروگذار نکرده‌اند، اما آنچه «مکر آنان را نقش بر آب کرده است، دراصل دو عامل اساسی است: ایستادگی برسراصول اسلامی وحضور مردم در صحنه. این دو عامل در همه جا کلید فتح وفرج است. عامل اوّل به وسیله ایمان صادقانه به وعده الهی و عامل دوم به برکت تلاش مخلصانه وتبیین صادقانه تضمین می‌شود.» ۱۳۹۲.۲.۹ ازآنجا که «ازکار‌های مهم نخبگان وخواص، تبیین است» ۱۳۸۸.۵.۵ خواص می‌توانند با جهاد تبیین در افزایش مشارکت مردم در انتخابات، نقش‌آفرینی کنند و به حرکت عمومی جامعه شتاب دهند؛ «آن کسانی که توانایی حرف زدن با مردم را دارند ومردم ازآن‌ها قبول [می‌کنند]و اذعان به آن‌ها دارند، مردم را به حضور در انتخابات تشویق کنند.» ۱۴۰۲.۱۱.۲۹همچنین خواص ونخبگان جامعه می‌توانند درمعرفی نامزد اصلح، تاثیرگذار باشند «ملت ایران آنجایی که می‌توانند، بروند تشخیص بدهند، تحقیق کنند؛ آنجایی که نمی‌توانند، به کسانی که اعتماد دارند اتکا کنند؛ آن‌ها معرفی می‌کنند، ازمعرفی آنهااستفاده کنند واصلح را بشناسند.» ۱۴۰۲.۱۱.۲۹خواص درمقابل امواج شبهات و تلاش دشمن برای سیاه‌نمایی از وضعیت کشور «باید تردید‌افکنی و شک‌آفرینی دشمن راخنثی کنند و [مسائل را]تبیین کنند.» ۱۴۰۲.۱۱.۱۶ وبرای تحقق این امر مهم «خواص باید صریح باشند، بایدباصراحت حرف بزنند، باید شبهه‌ها راازذهن‌ها زایل کنند، دوپهلوودوگونه وتردید‌آمیزحرف نزنند.» ۱۴۰۲.۱۱.۱۶. اصحاب جبهه تبیین، علاوه برپاسخگویی به شبهات القایی دشمنان، لازم است موضع تهاجمی به مبانی و شعار‌های دروغ غربی درباره مردم و دموکراسی و... داشته باشند و دروغ‌های بزرگ رسانه‌های غربی را افشا کنند؛ فرمایشی بودن حضور مردم در بسیاری از کشور‌های مدعی دموکراسی را نقدکرده وتجربه مکرر مردم پای صندوق رای ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و آثار آن را تبیین کنند وازحرف نوی جمهوری اسلامی درامکان دخالت مردم درتعیین سرنوشت خود درساختار یک نظام اسلامی بگویند. «جمهوری اسلامی یک حرف نو است. «مردم‌سالاری دینی» یک حرف جدید است، یک ترتیب تازه برای زندگی است، یک سبک جدید برای زندگی ملت‌ها است.» ۱۴۰۱.۶.۳۰که پس ازسال‌ها سلطه حکومت مستبد و فاسد پهلوی بر ایران، با مجاهدت فراوان و به برکت ریخته‌شدن خون هزاران جوان این سرزمین به‌دست آمده است.

خواص چگونه نقشه دشمن را نقش بر آب می‌کنند؟

برگزاری باشکوه انتخابات یازدهم اسفندماه مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی، می‌تواند فصل جدیدی در مسیر پیشرفت کشور را رقم زند، اما «شکی نیست که جبهه استکبار با انتخابات ما مخالف است... آمریکا با نظام جمهوری اسلامی مخالف است، یعنی درواقع با انتخابات مخالف است، با حضور مردم مخالف است، با آمدن مردم پای صندوق مخالف است، با شور و هیجانی که در انتخابات باشد وشرکت بیشتر مردم، مخالف است.» ۱۴۰۲.۱۱.۲۹. دشمن برای تحقق اهداف خویش درصدد است تااز تاثیرگذاری خواص و از نقش شتاب‌دهنده خواص ونخبگان درحرکت عمومی مردم بکاهد «امروز جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص دارد؛ برای خواص در کشور خود ما و درخیلی از جا‌های دیگر برنامه دارند که این‌ها را دچار تردید کنند، دچار تأمل کنند، دچار تعلل کنند، احیانا چرب و شیرین دنیا را به این‌ها بچشانند، این‌ها را جذب کنند برای این‌که در بزنگاه‌ها، در نقاط حساس، در آنجایی که لازم است یک اقدامی انجام بدهند، انجام ندهند و آن شتاب‌دهندگی‌ای که ازخواص متوقع است، صورت نگیرد؛ برای این کار برنامه دارند.» ۱۴۰۲.۱۱.۱۶. اما این‌بار نیز، خواص و نخبگان جامعه اگرچه در آماج هجمه‌های دشمنان هستند، باردیگر به رسالت خویش عمل خواهند کردو دشمنان را ناکام و نقشه‌های دشمن را نقش برآب خواهند کرد: «خواص آماجند لکن در بین خواص عده زیادی، مجموعه‌های عظیمی از خواص بحمدا... امروز هستند ــ ازپروردگان حوزه و دانشگاه، به‌خصوص جوان‌ها ــ که این‌ها هم بابصیرتند، هم پرانگیزه هستند ومی‌توانند به معنای واقعی کلمه یک ستونی باشند، یک استوانه مستحکمی باشند.» ۱۴۰۰.۱۲.۱۹

سخن پایانی این‌که انتخابات پرشور، تبلور قدرت ملی وتضمین امنیت ملی است وتهدیدات دشمن راخنثی می‌کند که «خواص می‌توانند نقش‌آفرینی کنند؛ انتخابات را پرشور کنند.» ۱۴۰۲.۱۱.۱۶. برای تحقق این امر مهم باید «مردم به شرکت تشویق بشوند، هر کسی هر مقداری که می‌تواند، هرجوری که می‌تواند... انتخابات مصداق کامل یک میدان سیاسی است... حضور در انتخابات صرفا تکلیف نیست؛ حق است... حق مردم است که انتخاب کنند آن کسی را که مایلند برای‌شان قانون بنویسد یا قانون را اجرا کند یا در مورد رهبر نظر بدهد یا [از طریق]مجلس خبرگان، رهبر را انتخاب کند. [این]حق مردم است؛ بایستی وارد بشوند و از حق خودشان استفاده کنند.» ۱۴۰۲.۱۰.۲۶

منبع: جام جم


12033921
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار وبگردی

وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» پیش رفتن تحقیقات درباره یکی از بدترین رسوایی‌های دولتی انگلیس، اسناد جدیدی را درباره پرونده خون آلوده افشا می‌کند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» «رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آن و البته جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای وابسته و نزدیک به آن‌ها، سعی در لاپوشانی بسیاری از واقعیت‌ها در جریان تحولات اخیر در قالب حمله موشکی-پهپادی ایران به عمق اراضی‌اشغالی دارند و مایل به افشای بسیاری از واقعیت...
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» براساس برآورد آمارهای جمعیتی، در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردان و حدود ۵۵۰ هزار نفر از زنان دهه شصتی مجردند که البته از آنجا که مردان متولدِ این دهه الزاما با خانم‌های دهه شصتی ازدواج نمی‌کنند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس رسانه و مدرس سواد رسانه‌ای معتقد است برای اطمینان از راست یا دروغ بودن اخبار فضای مجازی باید به چند نکته اساسی توجه کرد.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» کاربران فضای مجازی با برخوردی غالبا طنز آمیز تصاویر منتشر شده از سوی اسرائیل درباره آثار موشک‌های حمله سپاه در پایگاه هوایی نواتیم را صحنه‌سازی خواندند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» کاسبی عجیبی در برخی از آموزشگاه‌های رانندگی به راه افتاد.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» کاسبی عجیبی در برخی از آموزشگاه‌های رانندگی به راه افتاد.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» ایران در اقدام شنبه‌شب خود بخش اندکی از قدرت آتش خود را در سطح فناوری‌های رده‌پایین به کار گرفت. تعدادی از سلاح‌های به‌کاررفته در این عملیات، سال‌ها پیش ساخته شده و در پایان عمر قرار داشتند؛ که در اقدامی مشابه با «انبارگردانی» برای مصرف از ...
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» حمله به سرزمین‌های اشغالی، از مهم‌ترین مصادیق حفظ تمامیت ارضی ایران است و علینژاد با وجود آنکه به این اقدام قانونی حمله می‌کند، مدعی شده که ایران خانه من است.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» کمتر از ۱۰ روز به برگزاری نوبت نخست آزمون سراسری باقی مانده است که مسؤولان از ورود نسل سوم تقلب‌یاب‌های کنکور خبر می‌دهند.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است