علمی فناوری 02:14 - 14 تیر 1399
بررسی زمین لرزه‌های هفته گذشته
در هفته گذشته انبار الوم استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ لرزید و شوفان استان خراسان شمالی نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگای چهار تجربه کرد.

ثبت زلزله‌های ۴.۳ و ۴ در استان‌های گلستان و خراسان شمالی

به گزارش ایسنا،‌ در هفته گذشته انبارالوم استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ و شوقان استان خراسان شمالی زلزله چهار را تجربه کردند. علاوه بر آن در استان کرمان زلزله‌های ۳.۵ در رودبار، ۳.۴ و سه در قلعه گنج و سه در شهداد رخ داد.

استان هرمزگان با دو زلزله بزرگ‌تر از سه و استان فارس با زلزله‌های ۳.۲، سه و ۳.۸ لرزیدند. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۷ تیر

در کیاسر استان مازندران زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق پنج کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۷ کیلومتری کیاسر استان مازندران و ۳۳ کیلومتری شهمیرزاد و ۳۷ کیلومتری مهدی‌شهر استان سمنان بوده است.

رودبار استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۹۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری رودبار، ۲۶ کیلومتری مردهک و ۳۸ کیلومتری کهنوج این استان گزارش شد.

در قلعه گنج استان کرمان نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ رخ داد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری قلعه گنج، ۳۶  کیلومتری نودژ و ۳۷ کیلومتری منوجان این استان  است.

در شهداد استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید و کانون‌ آن در ۴۲ کیلومتری شهداد، ۴۲ کیلومتری هجدک و ۵۲ کیلومتری چترود این استان گزارش شد. زلزله ۳.۶ در عمق هشت کیلومتری رخ داد.  

سوزا استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق شش کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری سوزا، ۳۴  کیلومتری لافت و ۳۷ کیلومتری درگهان این استان به ثبت رسید.

زلزله سه در عمق هفت کیلومتری زلزله مهم دیگر روز هفتم تیر ماه است که در آوج استان قزوین به ثبت رسید.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

یکشنبه ۸ تیر

رویدر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری رویدر، ۴۱ کیلومتری بندر خمیر و ۵۶ کیلومتری لافت این استان بوده است.

در بیرم استان فارس زلزله‌های ۲.۷ و ۲.۹، کازرون استان فارس زلزله ۲.۶، شهداد استان کرمان دو زلزله ۲.۷، کهنوج استان کرمان زلزله ۲.۵، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵،‌ انارک استان اصفهان زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۹، امیریه استان سمنان زلزله ۲.۵ رخ داد.

بندر ماهشهر استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۲۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری بندر ماهشهر، ۲۴ کیلومتری چمران و ۲۴ کیلومتری بندر امام گزارش شد.

اهرم استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای سه در عمق ۹ را تجربه کرد و کانون آن در ۱۶ کیلومتری اهرم، ۲۴ کیلومتری کلمه و ۲۸ کیلومتری برازجان این استان بوده است.

سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ را تجربه کرد و عمق آن در هشت کیلومتری و کانون آن ۴۵ کیلومتری سنگان و ۵۱ کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و ۵۵ کیلومتری حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی بوده است.

انبار الوم استان گلستان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری انبار الوم، ۲۸ کیلومتری اینچه برون و ۲۹ کیلومتری آق‌قلا این استان بوده است. زلزله ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

آق‌قلا استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۹ کیلومتری آق قلا، ۱۸ کیلومتری سیمین‌شهر و ۲۰ کیلومتری انبار الوم این استان گزارش شد.

دوشنبه ۹ تیر

در خنج استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق شش کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری خنج، ۲۱ کیلومتری محمله و ۳۲ کیلومتری علامرودشت استان فارس بوده است.

در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۵، چاه‌داد خدا استان کرمان زلزله ۲.۵، خوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، بوشکان استان بوشهر زلزله ۲.۵ و فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۷، خوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ و بوشکان استان بوشهر زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در انارک استان اصفهان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۷۳ کیلومتری انارک، ۸۶ کیلومتری زواره و ۱۰۰ کیلومتری اردستان این استان بوده است. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

سه‌شنبه ۱۰ تیر

در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۷، حاجی‌آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۷، گوهران استان هرمزگان زلزله ۲.۸ و قائمیه استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

چهارشنبه ۱۱ تیر

در شوقان استان خراسان شمالی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای چهار لرزید. عمق این زلزله در شش کیلومتری و کانون آن در پنج کیلومتری شوقان، ۲۵ کیلومتری قاضی و ۲۶ کیلومتری آشخانه این استان بوده است.

هلشی استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق شش کیلومتری را تجربه کرد و کانون رو مرکز آن در ۱۱ کیلومتری هلشی و ۳۵ کیلومتری کرمانشاه استان کرمانشاه و ۳۶ کیلومتری توحید استان ایلام بوده است.

خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

محلمه استان فارس با زلزله ۳.۲ در عمق شش کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری محمله، ۲۱ کیلومتری علامرودشت و ۲۸ کیلومتری وراوی این استان بوده است.

پنج شنبه ۱۲ تیر

در سربیشه استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق شش کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری سربیشه، ۳۲ کیلومتری مود و ۶۰ کیلومتری بیرجن این استان به ثبت رسید.

محمله استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این زمین‌لرزه در ۹ کیلومتری محمله، ۱۹ کیلومتری علامرودشت و ۳۲ کیلومتری وراوی این استان گزارش شد.

در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۹، خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸، خنج استان فارس زلزله ۲.۸، انارک استان اصفهان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

جمعه ۱۳ تیر

در اندوهجرد استان کرمان زلزله ۲.۸، علامرودشت استان فارس زلزله ۲.۷، تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۵، نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۸، فراشبند استان فارس زلزله ۲.۸، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ و قلعه گنج استان کرمان زلزله ۲.۷ رخ داد.

ارد استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری ارد، ۲۴ کیلومتری خنج و ۲۸ کیلومتری بیرم این استان گزارش شد.

انتهای پیام

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار علمی فناوری

علمی فناوری
در لایو اینستاگرامی ایسنا و پژوهشگاه رویان مطرح شد
«خبرگزاری ایسنا» عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان گفت: در خانم‌های جوانی که شرایط ازدواج را ندارند، یا به خاطر تحصیلات یا شغل امکان بچه‌دار شدن ندارند و یا خانمی که درگیر مسائل سرطان شده، می‌توان اقدام به فریز کردن تخمک کرد تا در آینده نیازی به تخمک اهدایی نباش...
علمی فناوری
/ چهل سال با جهاد دانشگاهی/
«خبرگزاری ایسنا» رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: موفقیت جهاددانشگاهی ناشی از فعالیت ها و حضور موثر در صف است و به خاطر گسترش همین فعالیت ها بوده که ستاد را ایجاد کرده ایم؛ لذا باید مراقب باشیم که جهاد دانشگاهی صرفا در سطح فعالیت ستادی تقلیل پیدا...
علمی فناوری
هم‌زمان با چهلمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی صورت گرفت
«خبرگزاری ایسنا» هم‌زمان با چهلمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی قرارداد تولید لوله بدون درز مخزن سی‌ان‌جی برای خودروهای گازسوز میان سازمان جهاد دانشگاهی تهران و شرکت زامیاد به امضاء رسید.  
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران در چهارمین وبینار کشوری خود به بررسی «اختلال عملکرد غده تیروئید» می پردازد.
علمی فناوری
محققان ایرلندی:
«خبرگزاری ایسنا» نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که جوانان مبتلا به "کووید-۱۹" با احتمال بیشتری نسبت به افراد سن بالاتر، حس بویایی و چشایی خود را از دست می‌دهند. 
علمی فناوری
محققان ایرلندی:
«خبرگزاری ایسنا» نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که جوانان مبتلا به "کووید-۱۹" با احتمال بیشتری نسبت به افراد سن بالاتر، حس بویایی و چشایی خود را از دست می‌دهند. 
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.
علمی فناوری
«خبرگزاری ایسنا» پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با بررسی عملکرد یک ژن در بروز و گسترش سرطان، به درمان آن کمک کنند.
علمی فناوری
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل پس از ماه ها انتظار از ابزار جدید خود به نام «نیربای شر»(Nearby Share) رونمایی کرد. این قابلیت در اصل نسخه مشابه ویژگی «ایردراپ» اپل برای دستگاه های اندروید است. ویژگی مذکور از امروز برای برخی موبایل های ...
علمی فناوری
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حق شناس و شهید بهشتی انجام می شود. با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های ۴۴۷۰ الی ۴۴۷۶ و ۴۶۰ در محدوده میدان در...

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است